Det lilla jättestora företaget

Kvalitet och snabb service mot kunden anser vi är en framgångsfaktor för en fortsatt positiv utveckling av MASKINGRUPPEN och våra tjänster.
För att säkerställa kvaliteten och bibehålla vår position som en ny uppstickande aktör i Norrbottensregionen genomför vi kontinuerliga förbättringsåtgärder där vi har ett uttalat gemensamt mål att alltid sätta kunden i fokus.

Vi ser med stor drivenhet och respekt fram emot att kunna bli er partner i kommande projekt, stora som små.

 

 

                                                                                                                                  
Entreprenad:                     anders.johansson@leipobygg.se                            076-119 90 68

Ekonomi:                            anna@maskingruppen.nu                                        073-811 35 72

Administration:                 britt-inger@swepobygg.se                                      076-119 90 62